Fra ebbe og flod til frodig natur

Fra vadehavet med dets ebbe og flod og det flade marsklandskab i vest til det bakkede fjordlandskab i øst er den sønderjyske natur i store træk et landskab, præget af kræfterne fra istiderne. Den sidste istid efterlod en rande fra nord til syd. Randen danner en markant linje, hvor landskabet falder både mod øst og vest:

 

Mod øst hen over en frodig, kuperet og urolig natur ned mod Lillebælt. Her finder man i dag smukke bakkede fyldige landskaber, hvor lerede aflejringer giver en frugtbar, fed muldjord, velegnet for dyrkning.

 

Mod vest blev der skabt store flade sandede arealer, som kaldes hedesletter, der tillader øjet at skue langt ud i horisonten. Ved vestkysten finder man marsklandskabet.

 

Gennem tiderne har beboerne i området bygget diger for at beskytte sig mod havets til tider voldsomme magt og afvandet store arealer, så de blev omdannet til frugtbare landbrugsarealer.

 

Marsklandskabet rummer en rigdom af liv, især fugleliv. Det særlige fænomen ”Sort Sol” trækker hvert år mange turister til området, når hundredtusindvis af stære samles i store flokke inde over sivskovene og letter på en gang